riantoto
Cờ nhanh: 1675 W595D32L689
Cờ chậm: 1486 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win buom_vang (1786) riantoto (1656) 1F
2 win riantoto (1641) songdeyeu217 (1626) 63F
3 lose songdeyeu217 (1609) riantoto (1658) 27F
4 lose Tiger8 (1823) riantoto (1669) 29F
5 lose barracuda (1623) riantoto (1686) 32F
6 win riantoto (1672) barracuda (1637) 31F
7 lose kcc17b (1861) riantoto (1682) 29F
8 lose ha2021 (1671) riantoto (1698) 52F
9 win riantoto (1685) sgdude (1609) 27F
10 lose tytmm (1672) riantoto (1701) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by riantoto, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames