qwon
Cờ nhanh: 1585 W21413D1603L20161
Cờ chậm: 1678 W331D36L301)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win qwon (1571) LiShan (1525) 23F
2 win qwon (1560) taolatao (1410) 23F
3 lose qwon (1581) taolatao (1389) 24F
4 lose qwon (1596) xephaoma (1621) 21F
5 lose qwon (1615) DR_WHO (1496) 17F
6 lose qwon (1628) hahaha (1726) 23F
7 lose qwon (1641) HuyNguyen (1730) 17F
8 lose qwon (1650) phat123 (1860) 16F
9 win qwon (1639) casymailoan (1493) 41F
10 win qwon (1627) player0x2 (1494) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by qwon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames