quy_ac_nhan
Cờ nhanh: 1754 W50D1L44
Cờ chậm: 1928 W351D86L330)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quy_ac_nhan (1766) Cruxifix (1877) 23F
2 win quy_ac_nhan (1748) AlexLee (1837) 32F
3 win quy_ac_nhan (1732) MHMH8888 (1759) 41F
4 win quy_ac_nhan (1715) nguoixala (1773) 43F
5 win quy_ac_nhan (1693) vuaco1 (1900) 23F
6 win quy_ac_nhan (1672) tongky217 (1873) 43F
7 win quy_ac_nhan (1650) hoang28mt (1869) 44F
8 win quy_ac_nhan (1634) xyzz (1637) 49F
9 win Tazran (1882) quy_ac_nhan (1611) 43F
10 lose xyxyxyy (1630) quy_ac_nhan (1626) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quy_ac_nhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames