purewater
Cờ nhanh: 1623 W2628D141L3232
Cờ chậm: 1465 W6D1L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose GUNMETAL45 (1457) purewater (1481) 56S
2 lose GUNMETAL45 (1440) purewater (1498) 55S
3 win banovn1 (1425) purewater (1484) 33S
4 win purewater (1472) LRJ85 (1343) 92S
5 lose LRJ85 (1322) purewater (1493) 32S
6 draw purewater (1493) HFDC (1487) 30S
7 win HFDC (1503) purewater (1477) 26S
8 lose HuyNguyen (1692) purewater (1637) 25F
9 lose uthien123 (1608) purewater (1654) 27F
10 win purewater (1639) uthien123 (1623) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by purewater, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames