ntrongm
Cờ nhanh: 1487 W17957D1159L17646
Cờ chậm: 1781 W4269D575L4139)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ntrongm (1502) i001 (1525) 23F
2 lose nofun (1410) ntrongm (1521) 43F
3 win VFMA (1470) ntrongm (1507) 13F
4 lose ntrongm (1523) nb_universal (1521) 50F
5 lose nb_universal (1504) ntrongm (1540) 49F
6 lose WILLIAM2014 (1544) ntrongm (1556) 30F
7 draw xyxyxyy (1578) ntrongm (1556) 40F
8 win ChuongD4 (1468) ntrongm (1543) 32F
9 lose ntrongm (1556) llailaising (1624) 33F
10 draw llailaising (1626) ntrongm (1554) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ntrongm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames