ntrongm
Cờ nhanh: 1625 W17174D1107L16879
Cờ chậm: 1781 W4269D575L4139)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win satha (1538) ntrongm (1612) 42F
2 win ntrongm (1598) congtuy (1538) 60F
3 win congtuy (1553) ntrongm (1583) 29F
4 lose killu888 (1634) ntrongm (1597) 21F
5 win ntrongm (1581) gagoo (1598) 3F
6 lose gagoo (1582) ntrongm (1597) 51F
7 win cuu_shop (1501) ntrongm (1584) 50F
8 win ntrongm (1569) dangtien015 (1552) 30F
9 win dangtien015 (1568) ntrongm (1553) 9F
10 win ntrongm (1538) vansach (1506) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ntrongm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames