pingping
Cờ nhanh: 1425 W4379D43L7761
Cờ chậm: 1453 W0D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win pingping (1411) i001 (1350) 53F
2 win pingping (1390) duytrinhtg2 (1577) 38F
3 win pingping (1375) haidang09 (1351) 22F
4 lose pingping (1358) suongphan519 (1453) 19F
5 win pingping (1342) tiendang (1370) 58F
6 lose pingping (1354) cicinuhoang (1483) 30F
7 win pingping (1342) lngo510 (1230) 23F
8 lose pingping (1357) MienTay01 (1374) 27F
9 win pingping (1343) i001 (1291) 22F
10 lose pingping (1358) MienTay01 (1388) 9F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pingping, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames