Rambo1
Cờ nhanh: 1407 W12755D630L18508
Cờ chậm: 1491 W2D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Rambo1 (1426) KevinTru (1306) 25F
2 lose ChuongD4 (1482) Rambo1 (1440) 27F
3 lose khoaicohay (1551) Rambo1 (1453) 23F
4 lose HThinh1 (1568) Rambo1 (1465) 9F
5 draw Rambo1 (1462) HThinh1 (1571) 62F
6 win Rambo1 (1448) vancotuong (1407) 33F
7 lose Rambo1 (1463) KeNhaNgheo (1483) 22F
8 lose Ghetchoi1van (1637) Rambo1 (1474) 52F
9 win Rambo1 (1453) Ghetchoi1van (1658) 38F
10 win Garylp333 (1476) Rambo1 (1436) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Rambo1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames