ABCD2678
Cờ nhanh: 1612 W6343D235L6066
Cờ chậm: 1668 W20D0L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hip_hop (1661) ABCD2678 (1594) 45F
2 lose ABCD2678 (1608) hip_hop (1647) 19F
3 win minhhoa3 (1556) ABCD2678 (1594) 24F
4 win ABCD2678 (1579) minhhoa3 (1571) 25F
5 win thichchoico (1395) ABCD2678 (1569) 51F
6 win ABCD2678 (1558) thichchoico (1406) 27F
7 win Leelee (1455) ABCD2678 (1545) 44F
8 lose ABCD2678 (1564) Leelee (1436) 53F
9 lose ABCD2678 (1578) BlueBear911 (1612) 34F
10 draw khai282 (1637) ABCD2678 (1577) 99F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ABCD2678, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames