Shutandplay
Cờ nhanh: 1597 W3118D61L3156
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Shutandplay (1586) danyha (1446) 19F
2 lose Shutandplay (1604) TampaFL (1524) 22F
3 win Xethomo (1563) Shutandplay (1589) 52F
4 lose Shutandplay (1606) alexander (1569) 16F
5 win Shutandplay (1592) TampaFL (1538) 24F
6 win Shutandplay (1577) alexander (1566) 25F
7 lose Justplay2 (1591) Shutandplay (1593) 25F
8 lose Loc (1625) Shutandplay (1608) 28F
9 win Shutandplay (1594) camille (1547) 32F
10 lose x_lam (1697) Shutandplay (1607) 14F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Shutandplay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames