Shutandplay
Cờ nhanh: 1420 W1286D29L1345
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Shutandplay (1350) win888 (1371) 33F
2 lose Shutandplay (1366) zhao88 (1363) 39F
3 win zhao88 (1379) Shutandplay (1350) 18F
4 lose Shutandplay (1361) cicinuhoang (1496) 29F
5 lose cicinuhoang (1484) Shutandplay (1373) 37F
6 lose williamgoh (1447) Shutandplay (1387) 40F
7 lose Shutandplay (1369) Thichchess (1439) 25F
8 lose choi_co_tang (1681) Shutandplay (1384) 37F
9 lose Shutandplay (1400) thitran91746 (1393) 22F
10 lose witschrd (1479) Shutandplay (1414) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Shutandplay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames