trungorg
Cờ nhanh: 1431 W1625D17L3443
Cờ chậm: 1474 W15D5L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ityse32 (1463) trungorg (1414) 37F
2 win namcam666 (1367) trungorg (1400) 48F
3 win namcam666 (1382) trungorg (1385) 23F
4 lose trungorg (1400) ThanhPham (1419) 36F
5 lose ThanhPham (1403) trungorg (1416) 41F
6 lose trungorg (1431) MarkMan (1446) 40F
7 lose trungorg (1442) fats (1583) 26F
8 lose fats (1571) trungorg (1454) 25F
9 win bryanthanh (1436) trungorg (1439) 33F
10 lose autocooler (1478) trungorg (1454) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trungorg, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames