bigman333
Cờ nhanh: 1410 W24578D2880L29838
Cờ chậm: 1432 W0D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cwong449 (1582) bigman333 (1395) 71F
2 lose bigman333 (1406) cwong449 (1571) 32F
3 win quinton (1368) bigman333 (1391) 54F
4 lose bigman333 (1405) KIraDuong (1438) 70F
5 lose KIraDuong (1423) bigman333 (1420) 23F
6 lose TUANTH (1527) bigman333 (1410) 62F
7 lose bigman333 (1423) TUANTH (1514) 32F
8 win vienpham (1493) bigman333 (1405) 26F
9 lose vienpham (1479) bigman333 (1419) 65F
10 win nhuhoa (1515) bigman333 (1400) 15F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bigman333, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames