otnguyen3324
Cờ nhanh: 1461 W1228D47L1247
Cờ chậm: 1607 W537D48L495)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vivonam (1709) otnguyen3324 (1620) 32S
2 win otnguyen3324 (1601) vivonam (1728) 49S
3 win amazone (1580) otnguyen3324 (1569) 33S
4 win thientano (1423) otnguyen3324 (1446) 35F
5 win otnguyen3324 (1431) haminh (1399) 28F
6 win haminh (1414) otnguyen3324 (1416) 27F
7 lose otnguyen3324 (1408) jennifer (1379) 36F
8 win jennifer (1395) otnguyen3324 (1392) 48F
9 lose otnguyen3324 (1407) tuanly (1414) 13F
10 win otnguyen3324 (1390) viet99 (1423) 63F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by otnguyen3324, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames