kingvn_2210
Cờ nhanh: 1507 W1D0L1
Cờ chậm: 1782 W3102D454L3233)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kingvn_2210 (1793) Jusstiin (1848) 38S
2 win kingvn_2210 (1778) bumbumbum (1895) 40S
3 lose doichoma43 (1688) kingvn_2210 (1793) 22S
4 draw HungN38 (1878) kingvn_2210 (1791) 69S
5 lose kingvn_2210 (1803) ThngT (1800) 24S
6 win kingvn_2210 (1790) thutrang18 (1813) 40S
7 win AnhBao (1891) kingvn_2210 (1775) 21S
8 lose kingvn_2210 (1787) myturn (1789) 24S
9 draw kingvn_2210 (1789) jonas (1706) 19S
10 win kingvn_2210 (1780) Trumtrongxom (1650) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kingvn_2210, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames