bob888
Cờ nhanh: 1519 W10D0L9
Cờ chậm: 1709 W18231D3682L16608)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tepriu2009 (1751) bob888 (1724) 26S
2 lose bob888 (1740) Tepriu2009 (1735) 15S
3 lose bob888 (1753) Texas817 (1823) 51S
4 win bob888 (1736) Bitithinh (1777) 38S
5 win bob888 (1724) Quyetphan (1614) 45S
6 win Ddd1 (1637) bob888 (1711) 39S
7 draw bob888 (1713) Ddd1 (1635) 71S
8 lose bob888 (1728) moi2009 (1744) 28S
9 win bob888 (1711) doisedoithay (1744) 17S
10 win bob888 (1691) thuanhuynh (1850) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bob888, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames