oon2032
Cờ nhanh: 1857 W8535D954L7862
Cờ chậm: 1655 W11D3L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose duylang (1742) oon2032 (1877) 50F
2 lose oon2032 (1898) duylang (1721) 49F
3 win christine_38 (1865) oon2032 (1883) 23F
4 win oon2032 (1867) christine_38 (1881) 39F
5 lose sondang02127 (1880) oon2032 (1883) 12F
6 win oon2032 (1867) sondang02127 (1896) 24F
7 lose Jer9376 (1926) oon2032 (1881) 47F
8 lose oon2032 (1896) Jer9376 (1911) 24F
9 lose VIETNAM1975 (1926) oon2032 (1911) 44F
10 win oon2032 (1894) VIETNAM1975 (1943) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by oon2032, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames