oon2032
Cờ nhanh: 1770 W8120D913L7491
Cờ chậm: 1655 W11D3L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TaAnhDung (1791) oon2032 (1785) 24F
2 lose oon2032 (1801) TaAnhDung (1775) 45F
3 win indonesia (1756) oon2032 (1786) 29F
4 win oon2032 (1770) indonesia (1772) 28F
5 win doduongnemda (1725) oon2032 (1755) 39F
6 win oon2032 (1739) doduongnemda (1741) 35F
7 lose CoNamDinh (1767) oon2032 (1754) 43F
8 lose oon2032 (1770) CoNamDinh (1751) 38F
9 lose HungTran (1807) oon2032 (1785) 32F
10 lose oon2032 (1801) HungTran (1791) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by oon2032, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames