oon2032
Cờ nhanh: 1837 W9877D1123L9080
Cờ chậm: 1696 W15D4L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw oon2032 (1837) suongkhoi (1808) 78F
2 win RedRiver80 (1777) oon2032 (1823) 37F
3 win oon2032 (1808) RedRiver80 (1792) 32F
4 lose GIAITRI980 (1704) oon2032 (1827) 78F
5 win oon2032 (1814) GIAITRI980 (1717) 25F
6 win matot (1896) oon2032 (1795) 23F
7 lose oon2032 (1808) matot (1883) 21F
8 lose chanhtinnron (1778) oon2032 (1825) 52F
9 draw oon2032 (1826) chanhtinnron (1777) 44F
10 lose oon2032 (1835) juwen28 (2072) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by oon2032, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames