nickyeoh1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1704 W2390D457L2217)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nickyeoh1 (1720) feifan5 (1707) 100S
2 lose feifan5 (1690) nickyeoh1 (1737) 35S
3 win nickyeoh1 (1722) bason (1697) 31S
4 win bason (1713) nickyeoh1 (1706) 31S
5 lose RP (1706) nickyeoh1 (1722) 104S
6 draw nickyeoh1 (1722) RP (1706) 84S
7 win nickyeoh1 (1702) lionred (1866) 25S
8 win nickyeoh1 (1680) lionred (1888) 49S
9 lose nickyeoh1 (1690) yoyo1 (1894) 12S
10 win caisan (1727) nickyeoh1 (1673) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nickyeoh1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames