KW2007
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1762 W7846D1704L7044)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose KW2007 (1778) bo_cua_bong (1750) 28S
2 lose KW2007 (1793) sontran1970 (1824) 16S
3 draw KW2007 (1789) caloccanhbau (1938) 40S
4 win phin (1790) KW2007 (1773) 54S
5 win KW2007 (1756) phin (1807) 44S
6 win KW2007 (1738) thuongtrinh (1818) 56S
7 lose phongdepzai (1699) KW2007 (1755) 27S
8 win KW2007 (1740) phongdepzai (1714) 73S
9 win xuan (1677) KW2007 (1726) 55S
10 lose KW2007 (1742) hetay1 (1734) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KW2007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames