nhathung55
Cờ nhanh: 1431 W5D2L10
Cờ chậm: 1741 W2212D369L2018)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nhathung55 (1724) CuongP (1786) 99S
2 lose CuongP (1771) nhathung55 (1739) 34S
3 lose nhathung55 (1756) wtcloop (1721) 24S
4 win wtcloop (1736) nhathung55 (1741) 23S
5 lose hoamai65 (1647) nhathung55 (1760) 15S
6 win hetay1 (1627) nhathung55 (1748) 25S
7 win nhathung55 (1735) hetay1 (1640) 51S
8 lose cptdtptp (1707) nhathung55 (1752) 53S
9 win nhathung55 (1739) phongdepzai (1660) 51S
10 win phongdepzai (1674) nhathung55 (1725) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nhathung55, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames