muathuhoach
Cờ nhanh: 1882 W285D24L233
Cờ chậm: 2074 W858D168L706)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose muathuhoach (2096) thuadyem (1876) 30S
2 win caothanh64 (2103) muathuhoach (2062) 1S
3 win muathuhoach (2023) caothanh64 (2142) 64S
4 lose caothanh64 (2114) muathuhoach (2051) 48S
5 lose muathuhoach (2072) Ng_Duc_Thanh (1900) 49S
6 win xuan8303 (2031) muathuhoach (2057) 35S
7 win levantuan (1932) muathuhoach (2045) 32S
8 win dongthuancao (2003) muathuhoach (2030) 14S
9 win muathuhoach (2013) cmlee (2048) 40S
10 draw cmlee (2049) muathuhoach (2012) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by muathuhoach, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames