muathuhoach
Cờ nhanh: 1989 W325D29L270
Cờ chậm: 2202 W928D184L750)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose muathuhoach (2032) Jesse123 (2127) 15F
2 win Jesse123 (2146) muathuhoach (2013) 30F
3 win muathuhoach (1996) killerbee71 (2057) 27F
4 win dongba (1996) muathuhoach (1980) 55F
5 win muathuhoach (1963) dongba (2013) 22F
6 lose sontay (2000) muathuhoach (1978) 34F
7 draw muathuhoach (1978) sontay (2000) 61F
8 win nguyennhi (1815) muathuhoach (1967) 72F
9 win muathuhoach (1955) nguyennhi (1827) 38F
10 win muathuhoach (1939) letam1 (1969) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by muathuhoach, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames