muathuhoach
Cờ nhanh: 2048 W1019D103L897
Cờ chậm: 2190 W948D189L766)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chit (1919) muathuhoach (2068) 34F
2 win muathuhoach (2056) chit (1931) 45F
3 lose Lovelypuppy (2412) muathuhoach (2062) 53F
4 lose muathuhoach (2068) Lovelypuppy (2406) 33F
5 win muathuhoach (2057) thapmuoisen (1922) 21F
6 draw BaoTran (1919) muathuhoach (2061) 63F
7 win muathuhoach (2049) BaoTran (1931) 38F
8 lose Tiger8 (2019) muathuhoach (2066) 34F
9 lose muathuhoach (2203) Kiem_Vo_Anh (2293) 31S
10 lose lai_ly_huynh (2181) muathuhoach (2078) 53F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by muathuhoach, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames