mountainlion
Cờ nhanh: 1485 W0D0L1
Cờ chậm: 1433 W7559D633L8317)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mountainlion (1418) meow (1404) 20S
2 lose Phi1980 (1548) mountainlion (1430) 24S
3 lose mountainlion (1443) Phi1980 (1535) 38S
4 win mountainlion (1428) jackylee (1407) 50S
5 win mountainlion (1413) teong999 (1408) 22S
6 lose mountainlion (1428) onghungq9 (1460) 42S
7 win rpoon (1413) mountainlion (1412) 20S
8 lose mountainlion (1429) rpoon (1396) 40S
9 lose khanh58 (1474) mountainlion (1444) 32S
10 win mountainlion (1427) khanh58 (1491) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mountainlion, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames