Trieucz
Cờ nhanh: 1410 W265D13L358
Cờ chậm: 1578 W3565D338L4697)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Trieucz (1593) CuongVo9 (1606) 22S
2 draw CuongVo9 (1606) Trieucz (1593) 35S
3 lose Trieucz (1609) emma (1606) 21S
4 win emma (1622) Trieucz (1593) 56S
5 lose BuBill (1591) Trieucz (1609) 79S
6 win khanhkhung (1596) Trieucz (1593) 1S
7 lose khanhkhung (1580) Trieucz (1609) 33S
8 lose Phu123 (1800) Trieucz (1619) 30S
9 lose TiepT (1665) Trieucz (1634) 36S
10 win Trieucz (1616) TiepT (1683) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Trieucz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames