thiendang1
Cờ nhanh: 1408 W4D0L25
Cờ chậm: 1424 W8310D229L11142)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thiendang1 (1404) XQlinh (1548) 24S
2 lose thiendang1 (1417) do_be_tong (1491) 53S
3 lose hungcuongbp (1376) thiendang1 (1434) 43S
4 win YongS (1341) thiendang1 (1421) 34S
5 win thiendang1 (1407) YongS (1355) 23S
6 lose hoangbaninh (1516) thiendang1 (1420) 56S
7 lose XQlinh (1427) thiendang1 (1383) 16S
8 lose thaoba (1420) thiendang1 (1398) 32S
9 lose thiendang1 (1414) thaoba (1404) 56S
10 lose thiendang1 (1374) XQlinh (1409) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thiendang1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames