mjukilo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2077 W3086D1580L4399)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw danhtuan (1903) mjukilo (2082) 53S
2 win Misuji (2204) mjukilo (2041) 1S
3 lose mjukilo (2055) phat_88 (2109) 26S
4 lose phat_88 (2094) mjukilo (2070) 47S
5 lose hama999 (2182) mjukilo (2082) 117S
6 win mjukilo (2062) cssxdongthap (2201) 78S
7 win mjukilo (2044) Xuanky (2120) 43S
8 lose Xuanky (2106) mjukilo (2058) 29S
9 win TrinhKieu (2113) mjukilo (2040) 22S
10 win dongthuancao (2127) mjukilo (2021) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mjukilo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames