hn500
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2408 W7078D1668L5829)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw happy2000 (2234) hn500 (2413) 48S
2 draw happy2000 (2229) hn500 (2418) 104S
3 win hn500 (2407) paunt (2268) 52S
4 win paunt (2280) hn500 (2395) 29S
5 lose hn500 (2415) tandinh1965 (2280) 32S
6 draw tandinh1965 (2276) hn500 (2419) 32S
7 draw hn500 (2425) duylinh2103 (2215) 135S
8 win hn500 (2411) caothanh64 (2347) 56S
9 win hn500 (2400) duylinh2103 (2238) 22S
10 win thuadyem (2199) hn500 (2390) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hn500, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames