hn500
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2306 W6653D1563L5494)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose grandcaravan (2192) hn500 (2326) 17S
2 win hn500 (2311) Yong866 (2284) 26S
3 draw thonvida (2236) hn500 (2313) 32S
4 lose motminh2019 (2299) hn500 (2329) 66S
5 win hn500 (2315) ynhien (2257) 31S
6 win ynhien (2272) hn500 (2300) 24S
7 draw hn500 (2305) vuong81 (2120) 90S
8 lose chessking38 (2168) hn500 (2325) 48S
9 win TD33 (2256) hn500 (2311) 80S
10 win hn500 (2298) chessking38 (2215) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hn500, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames