minhtam57
Cờ nhanh: 1587 W18972D797L18293
Cờ chậm: 1591 W178D21L165)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win minhtam57 (1571) loan (1601) 35F
2 win loan (1618) minhtam57 (1554) 35F
3 lose vvviet (1570) minhtam57 (1569) 20F
4 lose minhtam57 (1584) hungduc (1612) 26F
5 lose hungduc (1596) minhtam57 (1600) 29F
6 win mnguyen (1592) minhtam57 (1584) 49F
7 lose hanhlan (1617) minhtam57 (1599) 33F
8 lose minhtam57 (1615) hanhlan (1601) 54F
9 lose Captsang (1708) minhtam57 (1628) 46F
10 lose minhtam57 (1642) bachhong (1704) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhtam57, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames