minhsat
Cờ nhanh: 1720 W27D4L16
Cờ chậm: 2114 W637D176L555)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AnhKG123 (1675) minhsat (1737) 51F
2 lose minhsat (1756) AnhKG123 (1656) 27F
3 win minhsat (1746) dc5v (1574) 22F
4 win dc5v (1585) minhsat (1735) 28F
5 lose van3v (2191) minhsat (2143) 17S
6 win minhsat (2121) thanhtlc (1960) 23S
7 lose suhuynh13 (2247) minhsat (2146) 8S
8 win better (2229) minhsat (2127) 35S
9 win minhsat (2107) better (2249) 40S
10 lose minhsat (2146) quytocngheo (2015) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minhsat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames