mingminghi
Cờ nhanh: 1483 W14532D560L16247
Cờ chậm: 1436 W10D3L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mingminghi (1468) eugenni (1461) 39F
2 win mingminghi (1452) eugenni (1477) 44F
3 lose thanhxuan (1617) mingminghi (1463) 16F
4 win mingminghi (1448) Peteryeung2 (1432) 35F
5 win Peteryeung2 (1448) mingminghi (1432) 25F
6 lose Vietchien (1470) mingminghi (1447) 34F
7 draw Vietchien (1470) mingminghi (1447) 81F
8 lose mingo (1582) mingminghi (1459) 29F
9 lose mingo (1570) mingminghi (1471) 46F
10 win mingminghi (1456) thienvo (1439) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mingminghi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames