homangchua12
Cờ nhanh: 1646 W679D47L669
Cờ chậm: 1750 W4875D1153L4179)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DV_007 (1612) homangchua12 (1631) 39F
2 win peyern (1553) homangchua12 (1617) 17F
3 win homangchua12 (1608) HangNga (1373) 37F
4 win homangchua12 (1593) ToFrancois (1580) 32F
5 win ToFrancois (1596) homangchua12 (1577) 28F
6 lose online (1725) homangchua12 (1588) 39F
7 lose homangchua12 (1600) online (1713) 30F
8 win homangchua12 (1585) mygod911 (1559) 23F
9 lose funkytown (1491) homangchua12 (1604) 44F
10 lose homangchua12 (1624) funkytown (1471) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by homangchua12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames