Hocon
Cờ nhanh: 1422 W143D2L238
Cờ chậm: 1702 W672D35L772)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hocon (1435) tedthien (1510) 22F
2 lose tedthien (1496) Hocon (1449) 22F
3 lose Hocon (1463) thanhvitry1 (1523) 30F
4 lose Hocon (1478) thanhvitry1 (1508) 36F
5 lose lehaig10 (1506) Hocon (1493) 33F
6 win daptra (1693) Hocon (1471) 28F
7 lose Hocon (1481) daptra (1683) 28F
8 win lLoan_Chay (1515) Hocon (1464) 29F
9 lose Hocon (1479) lLoan_Chay (1500) 44F
10 lose monkey68 (1714) Hocon (1488) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hocon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames