Hocon
Cờ nhanh: 1567 W759D11L1165
Cờ chậm: 1625 W672D35L777)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Covuon (1640) Hocon (1549) 24F
2 win namcam666 (1574) Hocon (1532) 43F
3 draw Hocon (1531) namcam666 (1575) 94F
4 lose namcam666 (1560) Hocon (1546) 42F
5 win Hocon (1529) namcam666 (1577) 46F
6 win namcam666 (1595) Hocon (1511) 31F
7 win satha (1617) Hocon (1492) 40F
8 lose satha (1605) Hocon (1504) 26F
9 lose vlc (1581) Hocon (1518) 28F
10 lose Hocon (1532) vlc (1567) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hocon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames