michael197
Cờ nhanh: 2253 W5710D524L4423
Cờ chậm: 2256 W2886D362L2229)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win michael197 (2243) trinhbanglan (2161) 30S
2 win trinhbanglan (2175) michael197 (2229) 44S
3 win heamq (2044) michael197 (2219) 41S
4 win hung_sim2 (2202) michael197 (2204) 59S
5 lose michael197 (2224) CoLover (2072) 48S
6 win CoLover (2084) michael197 (2212) 19S
7 win michael197 (2200) lithong (2087) 31S
8 win lithong (2100) michael197 (2187) 50S
9 lose michael197 (2226) Frendy8899 (2110) 48S
10 win bluespruce66 (2313) michael197 (2187) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by michael197, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames