michael197
Cờ nhanh: 2140 W4215D424L3305
Cờ chậm: 2093 W1064D157L833)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lamhotuanhai (2049) michael197 (2110) 22S
2 win duy415 (2043) michael197 (2127) 13F
3 lose baonguyen1 (2225) michael197 (2154) 33F
4 win tuan1955 (2136) michael197 (2139) 31F
5 win michael197 (2125) thuanuaroi11 (2066) 81F
6 win thuanuaroi11 (2081) michael197 (2110) 41F
7 lose michael197 (2148) pikachu150 (2036) 24F
8 win michael197 (2127) moitapchoi16 (1958) 57F
9 win michael197 (2104) timban (1963) 32F
10 win lemonTree (1976) michael197 (2079) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by michael197, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames