michael197
Cờ nhanh: 2225 W4387D436L3437
Cờ chậm: 2209 W1093D161L853)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win michael197 (2210) Vinh1956 (2179) 23F
2 lose michael197 (2227) KiuKiu (2135) 20S
3 win KiuKiu (2149) michael197 (2213) 25S
4 win michael197 (2199) danghien68 (2156) 54S
5 lose michael197 (2225) bachvy00 (2239) 23F
6 lose bachvy00 (2223) michael197 (2241) 38F
7 lose Wittenberg (2191) michael197 (2259) 36F
8 lose michael197 (2220) Khuongvy (2038) 31S
9 win beatmeup (2259) michael197 (2243) 22F
10 win klam123 (2058) michael197 (2233) 53F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by michael197, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames