michael197
Cờ nhanh: 2277 W4408D438L3457
Cờ chậm: 2262 W1282D174L1002)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win michael197 (2251) nhucdauwadi (2106) 46S
2 win nhucdauwadi (2118) michael197 (2239) 44S
3 lose iBT2017 (2022) michael197 (2261) 14S
4 win michael197 (2246) polo (2237) 19S
5 win conghoa (2119) michael197 (2234) 79S
6 win michael197 (2222) anhteons (2110) 34S
7 win waja (2061) michael197 (2211) 30S
8 win machano (2056) michael197 (2200) 74S
9 win ScorpioKING (2197) michael197 (2184) 14S
10 lose anhteons (2076) michael197 (2203) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by michael197, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames