michael197
Cờ nhanh: 2180 W5572D514L4322
Cờ chậm: 2330 W2804D358L2163)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose sanfrancisco (2083) michael197 (2199) 22F
2 win ihren (2132) michael197 (2170) 54F
3 win holuongnie (2155) michael197 (2154) 54F
4 win michael197 (2137) holuongnie (2172) 18F
5 win Vanduc (2262) michael197 (2316) 28S
6 lose michael197 (2159) rongls (1931) 25F
7 lose taitile (2093) michael197 (2177) 23F
8 win michael197 (2165) typ (2062) 81F
9 draw typ (2059) michael197 (2168) 73F
10 win michael197 (2155) anh_thang957 (2075) 7F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by michael197, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames