michael197
Cờ nhanh: 2305 W5117D483L3976
Cờ chậm: 2200 W1637D222L1278)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tiger8 (2095) michael197 (2327) 48F
2 win michael197 (2314) Dsbl (2227) 22F
3 win Dsbl (2241) michael197 (2300) 30F
4 lose michael197 (2315) belien30 (2316) 24F
5 win belien30 (2333) michael197 (2298) 47F
6 lose michael197 (2315) Teslar (2267) 42F
7 lose Teslar (2249) michael197 (2333) 27F
8 lose michael197 (2371) machien007 (2266) 56F
9 win thattinhkiem (2390) michael197 (2336) 22F
10 lose xuongpham (2303) michael197 (2353) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by michael197, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames