manhphung95
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2098 W4511D466L3806)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose timvuivoiban (2017) manhphung95 (2117) 59S
2 win manhphung95 (2104) timvuivoiban (2030) 20S
3 lose chisiki (2059) manhphung95 (2121) 26S
4 win manhphung95 (2106) chisiki (2074) 16S
5 win Coabc (1892) manhphung95 (2096) 23S
6 win manhphung95 (2086) Coabc (1902) 31S
7 win manhphung95 (2067) chipheo_ha12 (2195) 38S
8 win manhphung95 (2058) namnavibank (1825) 12S
9 lose manhphung95 (2073) Lotus_white (2090) 25S
10 lose manhphung95 (2089) Lotus_white (2074) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by manhphung95, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames