NAMSINHDUONG
Cờ nhanh: 1698 W1811D104L1882
Cờ chậm: 1944 W567D74L558)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win sydneyee (1693) NAMSINHDUONG (1682) 33F
2 win kimthoa18 (1959) NAMSINHDUONG (1928) 42S
3 lose NAMSINHDUONG (1944) kimthoa18 (1943) 22S
4 lose tranhai123 (2012) NAMSINHDUONG (1973) 34S
5 lose Gianlamphaio (1653) NAMSINHDUONG (1699) 30F
6 win NAMSINHDUONG (1684) James998 (1666) 56F
7 win James998 (1682) NAMSINHDUONG (1668) 22F
8 win NAMSINHDUONG (1650) Wise99999 (1744) 1F
9 win NAMSINHDUONG (1630) Wise99999 (1764) 2F
10 lose NAMSINHDUONG (1644) samsungk (1691) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NAMSINHDUONG, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames