maminhvu064
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1647 W1777D216L1802)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose langgialai (1655) maminhvu064 (1663) 52S
2 lose langgialai (1638) maminhvu064 (1680) 19S
3 win nhut5 (1696) maminhvu064 (1664) 24S
4 win nhut5 (1714) maminhvu064 (1646) 33S
5 win maminhvu064 (1629) ddgiang (1691) 18S
6 lose ddgiang (1676) maminhvu064 (1644) 34S
7 win luctb (1617) maminhvu064 (1629) 29S
8 lose cao_trung (1581) maminhvu064 (1646) 26S
9 draw truongxnk8 (1608) maminhvu064 (1647) 53S
10 win hacan (1618) maminhvu064 (1632) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by maminhvu064, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames