nducson1954
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1589 W17437D964L19099)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nducson1954 (1574) daisyhill (1571) 20S
2 win nducson1954 (1556) Ni (1651) 21S
3 win nducson1954 (1537) Ni (1670) 28S
4 win nducson1954 (1525) song09 (1404) 47S
5 lose Hoang70 (1639) nducson1954 (1537) 38S
6 lose binhtran1954 (1551) nducson1954 (1553) 48S
7 lose toan_tp (1612) nducson1954 (1567) 45S
8 lose gold2004 (1696) nducson1954 (1579) 30S
9 lose gold2004 (1683) nducson1954 (1592) 39S
10 win nducson1954 (1577) ThanhTruN (1558) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nducson1954, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames