teolt
Cờ nhanh: 1508 W1314D38L1283
Cờ chậm: 1935 W1440D179L1246)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw teolt (1937) hochoi (1842) 85S
2 draw gianthithanh (1917) teolt (1937) 30S
3 lose teolt (1952) bacmay (1977) 20S
4 win teolt (1492) phunguyen123 (1507) 31F
5 draw Nguoikoten (1872) teolt (1954) 34S
6 lose teolt (1973) Nguoikoten (1853) 19S
7 lose CongVoBi (1893) teolt (1991) 22S
8 win teolt (1978) CongVoBi (1906) 21S
9 lose Hotrennui (1930) teolt (1995) 29S
10 lose teolt (2014) Hotrennui (1911) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by teolt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames