trinhvuhoa
Cờ nhanh: 1405 W4D0L13
Cờ chậm: 1811 W9711D1331L10951)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dung1956 (1949) trinhvuhoa (1823) 28S
2 lose hungtuong (1796) trinhvuhoa (1840) 43S
3 win kynhong2021 (1783) trinhvuhoa (1826) 13S
4 win kynhong2021 (1798) trinhvuhoa (1811) 26S
5 lose vanson93 (1807) trinhvuhoa (1827) 47S
6 lose trinhvuhoa (1846) vantiem (1720) 38S
7 win trinhvuhoa (1833) Tanhang2606 (1744) 141S
8 lose trinhvuhoa (1850) GrandMaster (1812) 38S
9 lose GrandMaster (1794) trinhvuhoa (1868) 49S
10 lose trinhvuhoa (1882) gagaysang (1920) 63S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trinhvuhoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames