llyyhh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2194 W184D14L107)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose THANHGIAPHAT (2271) llyyhh (2208) 32S
2 win sauhung (2046) llyyhh (2197) 89S
3 win Hatao (2001) llyyhh (2187) 29S
4 win BinhTai (2165) llyyhh (2172) 10S
5 win gaixinh99 (2163) llyyhh (2156) 18S
6 win andylamvit (2082) llyyhh (2142) 43S
7 lose xinthua10 (2286) llyyhh (2154) 19S
8 win Gohckng (2037) llyyhh (2142) 32S
9 win aews3 (1964) llyyhh (2131) 34S
10 lose SongNhue (1935) llyyhh (2153) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by llyyhh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames