ku_ti
Cờ nhanh: 1921 W3094D295L2459
Cờ chậm: 1995 W2257D571L1753)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ku_ti (1906) thancocom (1875) 46F
2 win thancocom (1891) ku_ti (1890) 53F
3 lose ku_ti (1908) Poem (1838) 62F
4 win fats (1828) ku_ti (1895) 41F
5 lose ku_ti (1914) fats (1809) 69F
6 lose ku_ti (1952) satthu_kb (1843) 71F
7 win Dinhmenh (1819) ku_ti (1927) 39F
8 lose ku_ti (1944) ongnhaque (1910) 46F
9 win meieu (1864) ku_ti (1916) 42F
10 lose ku_ti (1945) chopchai (1992) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ku_ti, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames