hongkong1997
Cờ nhanh: 2024 W500D33L430
Cờ chậm: 1516 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hongkong1997 (2057) hungha (2032) 54F
2 win ConChotThan (2118) hongkong1997 (2020) 44F
3 lose ltd_lnh (2014) hongkong1997 (2054) 39F
4 lose hongkong1997 (2095) Hahe85 (1944) 35F
5 win hongkong1997 (2063) GiaLucHaoNam (2074) 37F
6 win hongkong1997 (2029) hungha (2066) 70F
7 lose hungha (2005) hongkong1997 (2064) 42F
8 win ConChotThan (2047) hongkong1997 (2032) 26F
9 lose hungha (1933) hongkong1997 (2072) 26F
10 win hongkong1997 (2049) BOBY1999 (1905) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hongkong1997, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames