lamvan
Cờ nhanh: 1801 W448D45L406
Cờ chậm: 1958 W698D93L613)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win at112020_62 (1901) lamvan (1944) 50S
2 win at112020_62 (1916) lamvan (1929) 42S
3 draw lamvan (1929) tuongquan_ (1939) 25S
4 win Tomchan2020 (1915) lamvan (1913) 31S
5 win Tomchan2020 (1932) lamvan (1896) 13S
6 win lamvan (1880) KimMy_2000 (1904) 20S
7 lose chungw (1947) lamvan (1894) 31S
8 win lamvan (1876) chungw (1965) 15S
9 win Hoivan (2043) lamvan (1855) 31S
10 lose lamvan (1866) Hoivan (2032) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamvan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames