kingkong9000
Cờ nhanh: 1698 W9481D667L8838
Cờ chậm: 1500 W2D1L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kingkong9000 (1683) tuanscr (1668) 50F
2 win kingkong9000 (1670) MongDoc (1593) 46F
3 win kingkong9000 (1655) TgoOn (1645) 27F
4 win kingkong9000 (1641) talaidenday (1608) 32F
5 win kingkong9000 (1626) talaidenday (1623) 27F
6 lose kingkong9000 (1642) Brunopham (1612) 42F
7 win kingkong9000 (1630) indonesia (1515) 31F
8 win Jenny (1590) kingkong9000 (1615) 102F
9 win kingkong9000 (1600) mnguyen (1571) 64F
10 win nhuhoa (1524) kingkong9000 (1586) 11F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kingkong9000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames