dylan56
Cờ nhanh: 1757 W11985D418L10921
Cờ chậm: 1835 W8774D840L9606)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dylan56 (1779) ConNguaHoang (1566) 22F
2 win dylan56 (1770) casymailoan (1534) 37F
3 win dylan56 (1759) Emtesong2016 (1618) 29F
4 win dylan56 (1747) Emtesong2016 (1630) 38F
5 draw nguoimoi9 (1723) dylan56 (1747) 48F
6 lose dylan56 (1764) nguoimoi9 (1706) 39F
7 lose zhou136 (1733) dylan56 (1781) 56F
8 win danny50 (1795) dylan56 (1765) 43F
9 win dylan56 (1748) danny50 (1812) 51F
10 win Denthui (1670) dylan56 (1734) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dylan56, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames