khangphat
Cờ nhanh: 1696 W69D6L55
Cờ chậm: 1722 W5713D1005L6070)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw khangphat (1722) kb888811 (1728) 53S
2 lose kb888811 (1712) khangphat (1738) 26S
3 draw satthuct (1768) khangphat (1738) 69S
4 lose funplay (1666) khangphat (1756) 39S
5 win khangphat (1721) cttruong (1775) 39S
6 win cttruong (1814) khangphat (1682) 43S
7 lose khangphat (1709) cttruong (1787) 27S
8 lose cttruong (1757) khangphat (1739) 27S
9 lose ThngT (1885) khangphat (1748) 28S
10 win kar (1634) khangphat (1736) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khangphat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames