mafu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1670 W11781D585L11929)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mafu (1685) ngocbinh0212 (1687) 29S
2 win mafu (1672) muongi (1584) 15S
3 draw mafu (1672) thongnhat54 (1693) 41S
4 draw mafu (1672) MyWay (1642) 36S
5 lose mafu (1689) MyWay (1625) 27S
6 lose mafu (1707) phanthiet95 (1623) 23S
7 lose mafu (1725) soo (1650) 21S
8 win mafu (1708) ChipKien (1761) 28S
9 lose mafu (1723) ChipKien (1746) 15S
10 lose mafu (1738) thoa236 (1768) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mafu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames