iceland
Cờ nhanh: 1845 W5587D650L5531
Cờ chậm: 1517 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose iceland (1859) Bob_Mammon (1906) 59F
2 win Bob_Mammon (1924) iceland (1841) 36F
3 win thixedo (1809) iceland (1826) 55F
4 win iceland (1805) Bob_Mammon (1978) 41F
5 lose Bob_Mammon (1967) iceland (1816) 28F
6 lose iceland (1833) Sugianto2022 (1800) 26F
7 win Sugianto2022 (1815) iceland (1818) 16F
8 win giangcao (1862) iceland (1801) 21F
9 lose iceland (1815) giangcao (1848) 50F
10 win Dean (1790) iceland (1800) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by iceland, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames