hung_chi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1948 W8192D988L8138)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dongthuancao (2027) hung_chi (1962) 15S
2 lose hoavinh (1853) hung_chi (1981) 32S
3 lose d2np (2028) hung_chi (1995) 28S
4 lose choison (2019) hung_chi (2010) 33S
5 win hung_chi (1993) choison (2036) 61S
6 lose hung_chi (2035) dongduc11 (1865) 24S
7 win obien53 (1988) hung_chi (2005) 67S
8 lose Ng_Duc_Thanh (1989) hung_chi (2022) 18S
9 lose hung_chi (2040) Ng_Duc_Thanh (1971) 20S
10 lose juwen28 (2185) hung_chi (2052) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_chi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames