hung_chi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2028 W8871D1083L8764)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hung_chi (2017) tru1954 (1880) 32S
2 win maisieuphong (2002) hung_chi (2001) 57S
3 lose hung_chi (2025) Cotuonglaban (2147) 24S
4 lose hung_chi (2048) DanDm (2183) 53S
5 lose hung_chi (2079) TuongGM (2085) 23S
6 draw Dungvp (2236) hung_chi (2070) 53S
7 win trong11x (2104) hung_chi (2053) 32S
8 win hung_chi (2038) garysu (2010) 34S
9 win garysu (2026) hung_chi (2022) 21S
10 lose Quy___Kiem (2194) hung_chi (2045) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_chi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames