hung_chi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2102 W9081D1106L8965)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hung_chi (2118) chancuu (2095) 30S
2 win hung_chi (2102) trinhbanglan (2132) 29S
3 lose trinhbanglan (2116) hung_chi (2118) 48S
4 win GAI (2088) hung_chi (2103) 35S
5 lose hung_chi (2119) cs (2096) 33S
6 win cs (2112) hung_chi (2103) 5S
7 win hung_chi (2085) DD880132 (2180) 36S
8 lose DD880132 (2167) hung_chi (2098) 53S
9 lose hung_chi (2113) boditsoai (2118) 36S
10 lose hung_chi (2128) vuongnhat (2155) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_chi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames