hung_chi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2041 W8768D1070L8666)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win XuanHong12 (2191) hung_chi (2020) 46S
2 lose hung_chi (2052) Nhemapu (2046) 35S
3 win hung_chi (2017) tapdanhco20 (2076) 40S
4 win hung_chi (1993) mockiem (1865) 52S
5 win phucposco (1879) hung_chi (1967) 36S
6 lose hyannis (2065) hung_chi (1980) 36S
7 lose hung_chi (1998) dd (1916) 43S
8 win dd (1930) hung_chi (1984) 36S
9 win hung_chi (1970) Quangminhtu (1922) 26S
10 lose hung_chi (1996) michael197 (2088) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_chi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames