hung_chi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1912 W8409D1019L8332)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hung_chi (1941) AsianDragon (1980) 60S
2 win hung_chi (1904) gn30013 (1990) 2S
3 lose hung_chi (1949) abc12345 (1716) 27S
4 lose hung_chi (1993) dainaokytran (1786) 39S
5 win hung_chi (1970) LuuKhanhVy (1831) 24S
6 win hung_chi (1940) Bacdau (1918) 32S
7 win hung_chi (1911) LuuKhanhVy (1862) 62S
8 win TranTin (1809) hung_chi (1884) 39S
9 lose hung_chi (1901) Paarees (1854) 28S
10 lose choidao (1848) hung_chi (1919) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_chi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames