hung_chi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2119 W8165D987L8102)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trinhbanglan (2149) hung_chi (2134) 45S
2 lose hn500 (2292) hung_chi (2145) 17S
3 win hung_chi (2124) hn500 (2313) 23S
4 lose hung_chi (2141) vuongtoan89 (2104) 35S
5 win maisieuphong (2083) hung_chi (2127) 30S
6 draw Quangminhtu (1927) hung_chi (2132) 86S
7 win hung_chi (2115) ScorpioKING (2174) 24S
8 win ScorpioKING (2192) hung_chi (2097) 37S
9 win hung_chi (2077) amin12 (2221) 45S
10 win amin12 (2242) hung_chi (2056) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_chi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames