hung_chi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2088 W8156D982L8095)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win huylink (2012) hung_chi (2002) 15S
12 lose hungraussti (2124) hung_chi (2014) 40S
13 win hung_chi (1994) hungraussti (2144) 23S
14 lose vwvlil (1923) hung_chi (2012) 23S
15 lose hung_chi (2028) AnhTran4 (2026) 32S
16 lose Learner74 (1943) hung_chi (2067) 40S
17 lose bigsea2003 (1889) hung_chi (2088) 36S
18 lose hung_chi (2103) LAiTA (2397) 47S
19 win honganh_4a2 (2012) hung_chi (2090) 20S
20 lose tambatcuu (2211) hung_chi (2102) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_chi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames