hung_chi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1887 W7878D948L7820)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win Anhthanh1948 (1865) hung_chi (1947) 31S
12 lose n_539435 (2176) hung_chi (1956) 32S
13 win hung_chi (1939) binhyenquan (1994) 31S
14 win thanhhoa (1874) hung_chi (1925) 35S
15 win hung_chi (1910) thanhhoa (1889) 29S
16 lose phieudu2015 (1879) hung_chi (1946) 27S
17 lose hung_chi (1963) PhuocMai (1920) 67S
18 lose Thanvantan (1965) hung_chi (1996) 12S
19 lose hung_chi (2011) dung1956 (2037) 13S
20 lose dung1956 (2021) hung_chi (2027) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_chi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames