thanh1707
Cờ nhanh: 2079 W157D31L97
Cờ chậm: 1840 W2759D851L2219)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw thanh1707 (1840) lientn (1838) 68S
2 lose lientn (1821) thanh1707 (1857) 19S
3 win thanh1707 (1845) divang2cafe (1734) 45S
4 win divang2cafe (1747) thanh1707 (1832) 32S
5 win thanh1707 (1816) thu75 (1827) 78S
6 lose thu75 (1811) thanh1707 (1832) 45S
7 lose thanh1707 (1846) ThangChin (1903) 18S
8 lose thanh1707 (1861) ThangChin (1888) 34S
9 win thanh1707 (1842) humxam1950 (1962) 76S
10 lose thanh1707 (1858) linkduy (1838) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanh1707, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames