honghoa787
Cờ nhanh: 1509 W7237D100L7863
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hungchinh (1550) honghoa787 (1524) 9F
2 lose DaCaDa (1484) honghoa787 (1541) 36F
3 win honghoa787 (1526) DaCaDa (1499) 22F
4 lose Ly_Huynh (1563) honghoa787 (1541) 41F
5 lose honghoa787 (1557) Ly_Huynh (1547) 38F
6 win willyssu (1401) honghoa787 (1546) 38F
7 win honghoa787 (1534) willyssu (1413) 46F
8 lose honghoa787 (1549) duytrinhtg2 (1581) 22F
9 lose honghoa787 (1566) ashtraymore (1522) 59F
10 win ashtraymore (1537) honghoa787 (1551) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by honghoa787, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames