honghoa787
Cờ nhanh: 1507 W7956D111L8622
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose honghoa787 (1523) taitran229 (1522) 35F
2 win honghoa787 (1506) taitran229 (1539) 64F
3 lose honghoa787 (1528) kjkjkj (1319) 24F
4 win honghoa787 (1518) kjkjkj (1329) 11F
5 win honghoa787 (1502) ahlin22 (1533) 34F
6 win honghoa787 (1483) online (1593) 26F
7 win ChinaVirus (1271) honghoa787 (1473) 2F
8 lose honghoa787 (1496) ChinaVirus (1248) 36F
9 lose honghoa787 (1512) thu54 (1504) 34F
10 win peterlehua (1430) honghoa787 (1499) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by honghoa787, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames