Lephongqng
Cờ nhanh: 1428 W989D43L1205
Cờ chậm: 1402 W35D3L46)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win no9 (1385) Lephongqng (1413) 13F
2 lose meemay (1443) Lephongqng (1403) 42F
3 lose Robo (2343) Lephongqng (1404) 71F
4 win namcam666 (1356) Lephongqng (1374) 47F
5 lose Lephongqng (1411) namcam666 (1319) 78F
6 draw RumShaker (1401) Lephongqng (1411) 47F
7 win BeanStupid0g (1237) Lephongqng (1400) 18F
8 lose nhtho (1400) Lephongqng (1388) 49F
9 lose Lephongqng (1404) nhtho (1384) 35F
10 lose nhtho (1457) Lephongqng (1418) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lephongqng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames